Fuel System Cleaner

20.60 (excl. btw)

PRO-Tech Fuel System Cleaner is een krachtige en effectieve reiniger voor alle onderdelen van het brandstofsysteem. Het verwijdert moeiteloos vervuiling zoals kool-en vetaanslag, hars, gommen, oxidatie etc. van onderdelen zoals kleppen, actuatoren, EGR-kleppen, injectoren, stationaire regelmotor, gaskleppen, luchtmassameter etc.

Neem contact bij grote bestellingen!

 • Klaar Top kwaliteit
 • Klaar Snel verzonden
 • Klaar Grote of kleine bestellingen mogelijk
Veilig betalen met
 • Visa Card
 • MasterCard
 • ideal-logo

Beschrijving

PRO-Tech Fuel System Cleaner is een krachtige en effectieve reiniger voor alle onderdelen van het brandstofsysteem. Het verwijdert moeiteloos vervuiling zoals kool-en vetaanslag, hars, gommen, oxidatie etc. van onderdelen zoals kleppen, actuatoren, EGR-kleppen, injectoren, stationaire regelmotor, gaskleppen, luchtmassameter etc.

PRO-Tech Fuel System Cleaner is een veelzijdig productvoor het gebruik bij moderne brandstofsystemen, systemen met katalysator en voor systemen met carburateurs. Heeft een hoog oplossend vermogen en laat geen residu achter, hierdoor loopt het brandstofsysteem na reiniging weer regelmatig. PRO-Tech Fuel System Cleaner heeft een gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken (360°).

Toepassingen

 

 • Auto’s, motors, bromfietsen, scooters, trucks
 • (Land)bouwmachines
 • Gemotoriseerd tuingereedschap
 • stationaire regelmotor
 • Luchtmassameter
 • Actuatoren
 • (EGR)kleppen
 • Injectoren
 • Gaskleppen

 

Eigenschappen

 

Krachtige, effectieve reiniger voor alle onderdelen van het brandstofsysteem. Verwijdert moeiteloos vervuiling zoals kool- en vetaanslag, hars, gommen, oxidatie, etc. Toepasbaar op kleppen, actuatoren, EGR-kleppen, injectoren, stationaire regelmotoren, gaskleppen en luchtmassameters. Geschikt voor zowel moderne brandstofsystemen als systemen met katalysator of carburateurs.

 

Productkenmerken

 

 • Krachtig en gericht spuitbeeld
 • Hoog oplossend vermogen
 • Niet corrosief
 • Veelzijdig product
 • Laat geen residu achter
 • 360° ventiel

 

Fysische en Chemische Eigenschappen

 

Inhoud : 500 ML

Basis : Mengsel van aromatische, alifatische koolwaterstoffen, ketonen en alcoholen.

Uiterlijk: Heldere kleurloze vloeistof

Drijfgas: Propaan-Butaan

VOC-CH %: 100%

VOC-EU g/l: 745g/l

Soortelijk gewicht (g/ml 20°C): 0,745

Dampdruk bij 20°C: 3,2-3,6bar

Spuit opbrengst: 3,1g/sec

 

Gebruiksaanwijzing

 

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. PRO-Tech Fuel System Cleaner bevat een brandbaar oplosmiddel, derhalve hete motoren aflaten koelen. Voor het behandelen, stroom geleidende delen afdekken en elektrische installaties uitschakelen.

De te behandelen evt. demonteren, delen gelijkmatig inspuiten en enige minuten laten inwerken. Bij zware vervuiling ongeveer 5-10 minuten. Hardnekkige vervuiling met een borstel nabehandelen. Na de reiniging de stroom geleidende delen met lucht droogblazen. Let op: niet geschikt om dieselmotoren op te starten of te laten lopen!

 

Gevarenaanduidingen

 

H222 – Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 – Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.

H315 – Veroorzaakt huidirritatie.

H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H373 – Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.